DIAGNOSTISERING

Om tot een goede diagnose te komen zal tijdens het eerste bezoek een gedegen intake en onderzoek plaatsvinden. Deze duurt vaak 45 minuten.

De screening/intake start met een uitvoerig vraaggesprek naar de klacht (ontstaan van de klachten, wanneer de klachten optreden, hoe lang de klachten al bestaan, wat de klachten doet toe- en afnemen, et cetera), gezondheidstoestand (conditie, et cetera), de leefgewoonten (sporten, eetpatroon) en het medicijngebruik. Daarnaast doen we tijdens het eerste bezoek vaak een lichamelijk onderzoek en wordt u gevraagd vragenlijsten in te vullen. Deze vindt u in de portal van de site.

 Uiteindelijk kiezen we na het beoordelen van de vragenlijsten en beoordeling van de testen en het vragengesprek welke therapieën het beste resultaat zullen hebben.

DIAGNOSTISERING

Dry needling is een behandelmethode waarbij met een naald verdikkingen van een spier worden aangeprikt. De behandeling wordt onder andere toegepast voor de behandeling van stijfheid en pijnlijke spieren. 

Ik ben gediplomeerd via het Myofasciale Pijn Seminars instituut. Ik kan dry needling toepassen op de meeste spieren van het lijf. Na een behandeling wordt er vaak spierpijn ervaren en zijn er oefeningen om de spier te rekken.