Privacyverklaring

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU.

Verwerkingsverantwoordelijke

FysioVedder is eindverantwoordelijk voor het verwerken, bewaren, beveiligen en waarborgen van uw gegevens.

FysioVedder

Heulweg 34b, 2291 BZ Wateringen

06-13363011

Info@www.fysiovedder.nl

Functionaris voor de gegevensbescherming

Timo Vedder

Als functionaris voor de gegevensbescherming zal Timo Vedder er zorg voor dragen dat de onderdelen van de AVG binnen de organisatie wordt nageleefd. Volgendes de geldende regels van de AVG zal afhankelijk van het incident het beleid bepaald worden. Incidenten worden vastgelegd en bewaard.

De ontvangers van persoonsgegevens

Intramed

Persoonsgegevens en medische dossiers van cliënten verwerken wij in een speciaal platform, Intramed. Dit is speciaal ontwikkelt zorgplatform met de hoogste certificeringen voor informatiebeveiliging in de zorg: ISO 27001 en NEN 7510

Externe organisatie

Als advocatenkantoren of letselschadebedrijven informatie opvragen verstrekken wij alleen gegevens als daar schriftelijke toestemming voor is gegeven door de cliënt.

QDNA

Dit is een onafhankelijke organisatie die via een mail naar de cliënt, online enquetes afneemt na een behandelpeiode op de praktijk, ook wel genoemd PREM. Het is voor ons verplicht hieraan mee te werken omdat dit door de verzekeraars in hun contract als verplichting is opgenomen.

Verstrekken persoonsgegevens buiten de EU of internationaal

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan organisaties buiten de EU of internationale organisaties. Wij verstrekken bovendien nooit persoonsgegevens aan organisaties zonder toestemming van de betreffende persoon.

Het melden van een klacht

Mocht u een klacht willen indienen over de privacy en/of beveiliging van uw gegevens binnen fysiovedder, dan kunt u hiervoor terecht bij de functionaris, Timo Vedder. 

U kunt uw klacht ook per post sturen naar; 

Heulweg 34b, 2291 BZ Wateringen

Tevens kunt u terecht bij de klachtencommissie van onze beroepsorganisatie, het KNGF.

Verplichting verstrekken persoonsgegevens

U dient om voor een behandeltraject in aanmerking te komen uw persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens zijn nodig om te declareren bij de verzekeraar. Wilt u dit niet, dan kunnen wij u helaas niet in behandeling nemen. Door het maken van een afspraak gaat u ermee akkoord dat wij, volgens de geldende regels van de AVG, persoons en medische gegevens opslaan.

Gegevens van andere organisaties

Bij ontvangen van verwijzingen of andere (papieren) gegevens worden deze opgeslagen binnen Intramed, ons beveiligde werkplatform. Daarnaast worden deze gegevens gedurende de geldende normen geadministreerd opgeslagen.