Huisregels FysioVedder

 •  Binnen de praktijk dient u zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen.
 • In de praktijk gelden een aantal verboden: niet overmatig geluid maken, niet roken en niet telefoneren tenzij noodzakelijk.
 • Bij iedere behandeling dient u een handdoek mee te brengen naar de praktijk en te zorgen voor goede persoonlijke hygiëne.
 • Bij de 1e behandeling moet u meebrengen: verzekeringspasje, identiteitsbewijs en, bij verwijzing via een arts, het verwijsbriefje.
 • Laat geen kostbaarheden achter in de wachtkamer. Wij zijn bij diefstal of beschadiging niet verantwoordelijk.
 • Bij iedere behandeling moet u het afsprakenkaartje meenemen. Dit om misverstanden te voorkomen.
 • U dient op tijd aanwezig te zijn voor de afspraak.
 • Bij verhindering moet u tenminste 24 uur van tevoren de afspraak  annuleren. Er bestaat altijd de mogelijkheid een boodschap achter te laten op de voicemail van de praktijk. Bij niet tijdig annuleren brengen wij € 30,00 in rekening.
 • Vergoeding voor fysiotherapie vindt plaats vanuit de aanvullende verzekering. U dient zelf uw polisvoorwaarden na te lezen over de hoeveelheid behandelingen die vergoedt worden.
 • Bij gebrek aan zitruimte in de wachtkamer, verzoeken wij u voorrang te verlenen aan mindervalide personen.
 • Bij calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instanties (politie, ambulancepersoneel of brandweer) op te volgen.
 • Onze behandeltarieven staan openbaar aangegeven op deze website.
 • Wij hebben een klachtenregeling.
 • De praktijk houdt zich aan de privacyregeling, zoals vastgelegd in de modelregeling Fysiotherapeut-Patiënt.
 • De praktijk hanteert de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).
 • De praktijk hanteert de Wet op Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Neem bij vragen of opmerkingen altijd contact met ons op. Wij helpen u graag verder.